parallax background
 

Software


Dôležitou úlohou na strane používateľov informačných systémov a technológií je okrem zabezpečenia kvalitných hardwarových riešení i zabezpečenie čo najlepšieho softwarového riešenia. Táto stránka „IT riešení“ je zo strany – najmä menších užívateľov často podceňovaná a čo je ešte závažnejšie i zneužívaná, najmä formou nelegálneho používania software. Mnohí si často zrejme ani neuvedomujú, možno podporovaní i nesprávnymi postojmi niektorých predajcov výpočtovej techniky, že takýmto používaním nelegálneho software porušujú zákon. Budeme veľmi radi, ak prejavíte záujem o vysvetlenie všetkých súvislostí, týkajúcich sa používania software, licenčnej politiky a ďalších súvisiacich vecí a zaradíte sa medzi legálnych užívateľov software. Ak používate len legálny software, tak samozrejme pre Vás dokážeme zabezpečiť riešenia up-grade na modernejšie-vyššie verzie používaných produktov, resp. dokážeme poradiť s ďalšími riešeniami, možno s návrhom výhodnejšieho riešenia ako toho, ktoré práve používate.
OBJEDNÁVKA