parallax background
 

Siete


Siete WAN, MAN

Riešenia s komunikačným protokolom IP
Riešenia s komunikačným protokolom ATM
Riešenia s komunikačným protokolom FrameRelay

Siete LAN

Riešenia na báze Ethernet o rýchlostiach 10/100/1000/10000 Mbps
Riešenia na báze Token Ring, FDDI
Riešenia s prepínaním na druhej vrstve OSI
Riešenia s prepínaním na tretej vrstve OSI

Siete Wireless LAN

Riešenia bezdrôtových LAN sietí v licenčnom a bezlicenčnom pásme
Integrácia hlasu a dát v komunikačných sieťach
Riešenia pre prenos hlasu v IP sieťach

Riešenia sieťovej bezpečnosti

Utajenie prenášaných údajov
Virtuálne privátne siete
Firewall riešenia pre zabránenie nežiaduceho prieniku do siete
Systémy pre detekciu podozrivých aktivít v sieti s automatickým zneškodnením
Systémy pre preventívnu detekciu možných kritických komponentov v sieti, ktoré môžu byť ohrozené známymi druhmi útokov.
OBJEDNÁVKA