parallax background

Kontaktné informácie

Všeobecné
oddelenie


0800 110 017

info@cns-net.sk

Obchodné
oddelenie


0800 110 017 - klapka 1

obchod@cns-net.sk

Fakturačné
oddelenie


0800 110 017 - klapka 2

faktury@cns-net.sk

Technické
oddelenie


0800 110 017 - klapka 3

podpora@cns-net.sk

Zákaznícke centrá CNS

 
OBJEDNÁVKA