parallax background

Ponuka WiFi programov

Wi-Fi

8 MEGA Simple


MESAČNE OD

5,90€


 • Rýchlosť 8/1 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Wi-Fi

12 MEGA Simple


MESAČNE OD

9,90€


 • Rýchlosť 12/5 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Wi-Fi

16 MEGA Simple


MESAČNE OD

12,00€


 • Rýchlosť 16/5 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Wi-Fi

20 MEGA Simple


MESAČNE OD

15,60€


 • Rýchlosť 20/5 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Wi-Fi

30 MEGA Simple


MESAČNE OD

19,80€


 • Rýchlosť 30/5 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Wi-Fi

50 MEGA Simple


MESAČNE OD

29,90€


 • Rýchlosť 50/5 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
parallax background

Ponuka symetrických WiFi programov

Wi-Fi

6 MEGA Sync


MESAČNE OD

15,90€


 • Rýchlosť 6/6 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Wi-Fi

10 MEGA Sync


MESAČNE OD

21,90€


 • Rýchlosť 10/10 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Wi-Fi

30 MEGA Sync


MESAČNE OD

33,90€


 • Rýchlosť 30/30 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Wi-Fi

50 MEGA Sync


MESAČNE OD

51,90€


 • Rýchlosť 50/50 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
parallax background

Ponuka Optických programov

Optika

10 MEGA Opti


MESAČNE OD

5,90€


 • Rýchlosť 10/2 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Optika

30 MEGA Opti


MESAČNE OD

9,90€


 • Rýchlosť 30/5 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Optika

50 MEGA Opti


MESAČNE OD

12,00€


 • Rýchlosť 50/10 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Optika

100 MEGA Opti


MESAČNE OD

14,90€


 • Rýchlosť 100/10 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Optika

500 MEGA Opti


MESAČNE OD

19,90€


 • Rýchlosť 500/50 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ
Optika

800 MEGA Opti


MESAČNE OD

29,90€


 • Rýchlosť 800/80 Mbit
 • Neobmedzené FUP

OBJEDNAŤ

Základné informácie

fup
všetky programy sú dátovo neobmedzené (žiadne FUP)
router
wifi-router nie je zahrnutý v cene zriaďovacieho poplatku
max
v cenníku sú uvádzané maximálne dosahované rýchlosti
min
minimálna rýchlosť pri WiFi programoch s označením simple je približne 50 %
ip
pri programoch cenovo vyšších ako 20 €, má klient možnosť pridelenia 1 verejnej statickej IP adresy bezplatne
viacero
na jedno prípojné miesto môže byť pripojených viacero PC v rámci domácnosti
termin
všetky programy a tarify sú platné od 18.11.2019
instalacia
garantujeme čas inštalácie do 7 dní

Iné poplatky

znovupripojenie klienta po odpojení: 6,00 €
zmena zmluvných údajov: 6,00 €
poplatok za zaslanie upomienky: 3,00 €
administratívny poplatok: 1,00 €
výjazd technika na servisný zásah na požiadanie účastníka: 24,00 €/hod.
preloženie služby internet v prípade demontáže na pôvodnej adrese a montáže na novej adrese: 30,00 €
preloženie služby internet v prípade ak si účastník demontuje zariadenie na pôvodnej adrese: 20,00 €
preloženie služby internet v prípade ak účastník uzavrie dodatok s predĺžením viazanosti o 24 mesiacov: 1,00 €
zmluvná pokuta za poškodenie/nevrátenie koncového zariadenia poskytovateľa: 100 €
OBJEDNÁVKA